MCB 1P - 3P+N, 1-63A Dòng ngắn mạch 6kA - 10kA

MCB 1P- 3P+N, 1-63A

Dòng ngắn mạch 6kA - 10kA...

MCCB 3P đến 125A Dòng ngắn mạch 15KA - 25KA

Dòng ngắn mạch 15KA - 25KA...

MCCB 3P-4P đến 1600A Dòng ngắn mạch 25KA - 70KA

MCCB 3P-4P đến 1600A

Dòng ngắn mạch 25KA - 70KA...

ACB 3P-4P đến 6300A Dòng ngắn mạch 50KA-100KA

ACB 3P-4P đến 6300A

Dòng ngắn mạch 50KA-100KA...

Bảo vệ động cơ

Bảo vệ động cơ đên 37KW

Dòng ngắn mạch 15KA-100KA...

Khởi động từ 9A-80A Điện áp điều khiển 24VDC / 220VAC

Khởi động từ 9A-32A

Điện áp điều khiển 24VDC / 220VAC...

Rờ le bảo vệ quá tải đến 150A

Rờ le bảo vệ quá tải đến 150A