Khởi động từ 9A-80A Điện áp điều khiển 24VDC / 220VAC

- Khởi động từ 9A-32A

- Điện áp điều khiển 24VDC / 220VAC

 

/