CÔNG TY TNHH BEL VIET NAM

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển, cáp & thang máng cáp cho máy nấu & kem.

CÔNG TY FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện bao gồm: Hệ thống MV ngầm, Thiết bị chuyển mạch MV RMU, 2x2000KVA, máy biến áp 1x2500KVA, máy phát 0Ø2x2000KVA, ATS, MSB, MDB, PMS, hệ thống thang cáp & cáp.