SPD

Chống sét lan truyền

Tiêu chuẩn IEC 61643-11   

Số cực

Imax

Mã Hiệu

1P+N

20kA

5SD7481-0

1P+N

40kA

5SD7422-0

3P+N

40kA

5SD7464-0

3P+N

65kA

5SD7424-2

/