ACB

ACB Sentron 3WL, Loại không có chức năng truyền thông

Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, DIN VDE 0660 Part 101

Un: 690VAC, ứng dụng đến 1150VAC

Dòng định mức: 630A to 6300A

Trang bị: Bộ điều khiển bảo vệ điện tử ETU25B chức năng bảo vệ LSI

Bộ tiếp điểm phụ (2NO+2NC)...

Bộ liên động cơ khí

Bộ liên động cơ khí...

Phụ Kiện

Phụ kiện cho ACB sentron 3WL, loại 3 và 4 cực

Cuộn đóng/cắt 208-240VDC/220-250VAC

Motor 220-250VDC/220-240VAC

Khối tiếp điểm phụ 2NO+2NC...