Busway

Cung cấp và lắp đặt Busway đến 6300A

- Từ Máy Biến Áp đến Tủ MSB 

- Từ Máy Phát Điện đến Tủ MSB

- Từ Tủ MSB đến Tủ DB

- Từ tủ DB đến các tải

- Ưu điểm:

+ Khả năng dẫn điện lớn, có thể lên đến 6300A

+ Tính thẩm mỹ cao và tiết kiệm không gian lắp đặt, tiết kiệm diện tích tủ

/