CÔNG TY KIMBERLY CLARK VIỆT NAM

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện bao gồm: Máy làm lạnh, 07 AHU, hệ thống điều khiển tháp giải nhiệt sử dụng VSD, PLC, HMI, Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu.

/