028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Tự động hóa PLC - HMI - SCADA
 • PLC

  Cung cấp và lập trình hệ thống điều khiển PLC từ 10 I/O đến hơn 10,000 I/O, cung cấp phần mềm lập trình.

 • Wonderware

  Wonderware Software Solutions for Real-Time Success Wonderware is the global leader in Human Machine Interface (HMI), SCADA and real-time operations management software. Wonderware solutions enable production and industrial operations to synchronize with business objectives to achieve speed, flexibility and sustained profitability. Wonderware software delivers significant cost benefits for designing, building, deploying and maintaining robust applications for manufacturing and infrastructure operations.

 • HMI

  Cung cấp và lập trình màn hình điều khiển từ 3.5 inch đến 19 inch, cung cấp phần mềm lập trình.

 • SCADA

  SCADA - Giám sát qui trình điều khiển, vận hành hệ thống máy sản xuất, thu thập và xử lý dữ liệu cho hệ thống sản xuất hay toàn nhà máy là một giải pháp tiết kiệm hiệu quả và thông minh trong hệ thống tự động hoá hiện nay, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian và tăng tính cạnh tranh.v.v.

Chứng nhận