028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Biến tần Powerflex 400

Bulletin 22C PowerFlex 400 Low-Voltage AC Drives

Các tính năng
Công suất:
380 ... 480V : 2.2 ... 250 kW / 3 ... 350 Hp / 6 ... 460 A
Điều khiển V / Hz , bù trượt , và điều khiển PID
tích hợp RS-485 giao thức công nghiệp (CIP) , nhúng Modbus ® RTU

Biến tần bảo vệ quá tải , khởi động nhanh, có tính năng Sleep / Wake
 


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận